Kurumsal

MONO MİMARLIK İNŞAAT TURİZM YATIRIM TANITIM VE MAĞAZACILIK

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( ORİON 1 AVM – ORİON 2 AVM )

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYANI

(Bilgilendirme ve Muvafakatname)

 

Mono Mimarlık İnşaat Turizm Yatırım Tanıtım ve Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“ORİON 1 AVM ve ORİON 2 AVM ”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında http://www.orionavm.com.tr/orion/kvkk web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum, anladım.

Türkiye'de kurulu MONO MİMARLIK İNŞ. TUR YATIRIM TANITIM VE MAĞ. TİC. A.Ş olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yemden düzenleneceğim, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'mn öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz, tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi’( Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, öğrenim durumu ) İletişim Verisi (Telefonu, e-postası, açık adresi) Çalışma Verisi (mesleği), Alışveriş Verisi Kendi isteğiyle crm sistemine kaydettirdiği fiş ve fatura bilgileri (mağaza, tarih, tutar)

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

AVM kampanyalarına katılım ve kazanım bilgilerinizin arşivlenmesi, Hizmet Sözleşmesi kapsamında müşteriye destek verme ve Müşteri ile iletişime geçilmesi AVM içi kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmesi için Müşteri ile iletişime geçilmesi, Telefon, Mail, SMS «Alışveriş hareketlerine göre müşteriye özel kampanya tekliflerinin iletilmesi ve raporlanması «Müşterinin talebi halinde, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi «Müşteriye özel ödüllendirme sisteminde müşteriye ödül yada hediyesinin gönderiminin sağlanması «Müşteri kayıt tanımının yapılması, Müşteri sorgulaması yapılması, Müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi, «Raporlama yaptırılması, Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz: müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması «Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması «Müşteriye ve ailesine hediye gönderilmesi «Müşteri memnuniyeti analizi ve anketi yapılması «Gelen çağrılan karşılama ve destek süreçleri «Müşteri ilgili hizmete yönelik memnuniyet analizinin yapılması «Müşterinin aldığı hizmet ile ilgili Müşteri ile iletişime geçilmesi «Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması «Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması «CRM kullanımının yorumlanması «Müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması «Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanmasıdır.

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz: Size verdiğimiz hizmeti en iyi şeklide yerme getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kurumsal ortaklık kurduğumuz, gizlilik sözleşmeleri ile proje bazlı çalıştığımız yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz: Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan proje bazlı çalıştığımız ve gizlilik sözleşmesi yaptığımız üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız cali center (lar)a (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz. Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için proje bazlı çalıştığımız ve gizlilik sözleşmesi yaptığımız yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için

gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz. Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan proje bazlı çalıştığımız ve gizlilik sözleşmesi yaptığımız yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz. CRM kayıtlarınıza ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, proje bazlı çalıştığımız ve gizlilik sözleşmesi yaptığımız bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz. Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir. Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtlan bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv, İnternet Server ve çalıştığımız ve gizlilik sözleşmesi yaptığımız CRM Yazılım firmalarına gönderilebiliriz. Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için yasal mercilere hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme karan veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, alışveriş alışkanlıkları, mesleki, sağlık bilgileri bilgilerimin: (i) ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilere sadakat programı çerçevesinde çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla, (ii) ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilmesi ve müşterilere yönelik özelleştirilmiş teklif ve segmentasyon sağlanması, satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu ve diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi amacıyla, (iii) reklam/iletişim/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta(matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması amacıyla, (iv) kayıtlı müşteriler vasıtasıyla yeni müşteriler edinmek amacıyla, kişisel verilerimin Mono Mimarlık İnşaat Turizm Yatırım Tanıtım ve Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“ORİON 1 AVM ve ORİON 2 AVM ”) tarafından işlenmesini kabul ederim.

Yukarıda belirtilen amaçlarla Mono Mimarlık İnşaat Turizm Yatırım Tanıtım ve Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“ORİON 1 AVM ve ORİON 2 AVM ”)’ın, kişisel verilerimi (özel nitelikli olan ve olmayan), açık rızama binaen yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri ile (ödeme sistemleri şirketleri dahil olmak üzere), satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile, Mono Mimarlık İnşaat Turizm Yatırım Tanıtım ve Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“ORİON 1 AVM ve ORİON 2 AVM ”)’ın faaliyetleri ile ilgili satış, pazarlama ve yazılım hususlarında destek veren üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişme açabileceğini kabul ederim.

Müşteri Beyanı:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Müşterinin Adı Soyadı :

 

Cep Telefonu Numarası :

 

E‐Posta Adresi :

 

Tarih :

 

İmzası :